OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙΣ

Καλώς ήρθατε στο επίσημο διαδικτυακό e-shop της First Help Training & Surviving.


Το παρών e-shop, συμπεριλαμβανομένων και των υποσέλιδων του, αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας First Help Training & Surviving (εφεξής ‘Εταιρεία’) η οποία στεγάζεται στο Περιστέρι Αττικής, Χρυσολωρά 12 (Υπηρεσίες Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, Εκτός Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Μέσω Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Μέσω Υπολογιστή, ΑΦΜ: 102977342, Γ.Ε.ΜΗ.: 62710903000, e-mail: info@e-firsthelp.com, Τηλέφωνο: 210-5756800.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης, για να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας του e-shop μας και να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και γρηγορότερα.

Δήλωση Συμμετοχής:

Δικαίωμα υπαναχώρησης:
Η δήλωση υπαναχώρησης από τον πελάτη, ασκείται μόνον ηλεκτρονικά και έχει προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την υποβολής της παραγγελίας εφόσον δεν έχει προβεί στην παρακολούθηση του εκάστοτε μαθήματος.
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής, κατά την επιτρεπόμενη περίοδο που έχετε πρόσβαση, στο e-learning σεμινάριο που έχει ήδη εξοφληθεί, η συμμετοχή μεταφέρεται σε μεταγενέστερη περίοδο, κατόπιν συνεννόησης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας, ώστε να μας ενημερώσετε για την πρόθεση σας να ακυρώσετε την συμμετοχή σας ή να δηλώσετε την αδυναμία παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Τρόποι Πληρωμής:
Υποστηρίζονται οι παρακάτω τρόποι πληρωμής:
• Πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα
• Paypal

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Εισαγωγή
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου (εφεξής ο «Ιστότοπος/διαδικτυακό e-shop») και πρέπει να διαβαστούν πριν κάνετε οποιαδήποτε χρήση του. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και για τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε αυτά, του κειμένου, των γραφικών, των φωτογραφιών, των εικόνων, των κινούμενων εικόνων, του ήχου, των εικονογραφήσεων και του λογισμικού) και τις υπηρεσίες (συνολικά το “Περιεχόμενο”) που παρέχονται σε εσάς σε ή μέσω του ιστότοπου. Με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, δίνετε την έγκρισή σας σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους, επιπλέον οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού που ισχύουν για τον ιστότοπο, το Διαδίκτυο, ή/και τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web). Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους, πρέπει να βγείτε από τον ιστότοπο και να μην κάνετε καμία περαιτέρω χρήση αυτού.

2. Ιδιοκτησία διαδικτυακού e-shop και περιεχομένου
Το διαδικτυακό e-shop ανήκει και χρησιμοποιείται από την First Help Training & Surviving (εφεξής «Εταιρεία»).

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού e-shop αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των συνεργαζόμενων εταιρειών, των δικαιοπάροχων αυτής ή/ και των προμηθευτών περιεχομένου. Όλες οι μορφές του διαδικτυακού e-shop, συμπεριλαμβανομένου, αλλά μη περιορισμένου σε αυτό, του γενικού σχεδιασμού και περιεχομένου, προστατεύονται από την (εμπορική) μορφή παρουσίασης, τα πνευματικά δικαιώματα, τα ηθικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το δικαίωμα σχεδίου (καταχωρημένο ή μη) και άλλους νόμους σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτός από όπως ρητά επιτρέπεται στο πλαίσιο αυτής ή άλλων συμφωνιών με την Εταιρεία, κανένα τμήμα του διαδικτυακού e-shop ή του περιεχόμενου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί μέσω οποιωνδήποτε μέσων και ο ιστότοπος, το περιεχόμενό του και όλα τα σχετικά δικαιώματα θα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του αρμόδιου μέλους της εταιρείας ή των δικαιοπάροχων αυτού.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, εξωτερική προβολή, αντιγραφή, αποστολή υλικού ή link σε τρίτους, βιντεοσκόπηση με σκοπό την αναδημοσίευση ή διανομή προς πώληση ή μη. Κάθε παραπάνω ενέργεια ή εμπορική εκμετάλλευση του υλικού χωρίς την άδεια της Εταιρείας δύναται να ελεγχθεί και διερευνηθεί βάσει του ελληνικού αστικού δικαίου.

3. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright)
Τα πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο, στο σύνολό του, ανήκουν στην Εταιρεία. Εκτός αν άλλως ρητά επιτρεπόμενο μέσα στο διαδικτυακό e-shop, επιτρέπετε να δείτε, να παίξετε, να τυπώσετε και να μεταφέρετε τα έγγραφα, τον ήχο και το βίντεο που βρίσκονται στο διαδικτυακό e-shop για προσωπικούς, ενημερωτικούς, και μη εμπορικούς σκοπούς μόνο. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση οποιωνδήποτε από τα υλικά και δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να διανείμετε, να διαβιβάσετε, να επιδείξετε, να εκτελέσετε, να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να χορηγήσετε άδεια, να δημιουργήσετε παράγωγα, να μεταφέρετε ή να πωλήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο. Εκτός από όπως ρητά επιτρέπεται βάσει του νόμου σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η εν λόγω απαγόρευση χρήσης επεκτείνεται στη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο/διαδικτυακό e-shop ή περιβάλλον υπολογιστών σε δίκτυο. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο που βρίσκεται στον ιστότοπο/διαδικτυακό e-shop.

4. Εμπορικά σήματα
Όλα τα ονόματα και σήματα προϊόντων της Εταιρείας. που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό e-shop είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της, εκτός αν δηλώνονται διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται, χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια χρήσης Εταιρείας, να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να φορτώσετε, να ταχυδρομήσετε, να διαβιβάσετε, να διανείμετε, ή να τροποποιήσετε τα εμπορικά σήματα της, από καμιά άποψη, συμπεριλαμβανομένων και οποιοδήποτε άλλου ιστότοπου/ διαδικτυακού e-shop ή περιβάλλοντος δικτύου υπολογιστών, σε διαφήμιση ή η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε είδους.

5. Αποποίηση ευθύνης εγγυήσεων
Όλα τα ονόματα και σήματα προϊόντων της Εταιρείας. που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό e-shop είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της, εκτός αν δηλώνονται διαφορετικά. Δεν επιτρέπεται, χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια χρήσης Εταιρείας, να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να φορτώσετε, να ταχυδρομήσετε, να διαβιβάσετε, να διανείμετε, ή να τροποποιήσετε τα εμπορικά σήματα της, από καμιά άποψη, συμπεριλαμβανομένων και οποιοδήποτε άλλου ιστότοπου/ διαδικτυακού e-shop ή περιβάλλοντος δικτύου υπολογιστών, σε διαφήμιση ή η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε είδους.

Το διαδικτυακό e-shop και το περιεχόμενό του παρέχεται “ως έχει” και χωρίς οποιεσδήποτε σαφείς ή υπονοούμενες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων αλλά μην περιοριζόμενων σε αυτές, υπονοούμενων εγγυήσεων της ποιότητας, της καταλληλότητας για έναν ιδιαίτερο σκοπό και της μη-παράβασης που όπως ορίζεται από το νόμο. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού e-shop και της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης είναι για γενικές πληροφορίες μόνο και δεν έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Η Εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει ή εγγυάται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού e-shop είναι ακριβές, πλήρες, χωρίς λάθη ούτε ότι η πρόσβαση του σε αυτόν θα είναι συνεχής, ότι οποιεσδήποτε ατέλειες στο διαδικτυακό e-shop θα διορθωθούν ή ότι το διαδικτυακού e-shop ή ο φιλοξενών κεντρικός υπολογιστής αυτού είναι χωρίς ιούς ή οποιαδήποτε επιβλαβή στοιχεία. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με τη χρήση του διαδικτυακού e-shop ή/και του περιεχομένου του από την άποψη της ορθότητας, της επάρκειας, της χρησιμότητας, της επικαιρότητας, της αξιοπιστίας ή διαφορετικά, σε κάθε περίπτωση όπως ορίζεται από το νόμο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να αποσύρει ή να τροποποιήσει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του διαδικτυακού e-shop ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και χωρίς αυτό να επιφέρει οποιαδήποτε αξίωση ευθύνης.

6. Περιορισμός ευθύνης
Η χρήση από εσάς του διαδικτυακού e-shop γίνεται με δική σας ευθύνη. Οποιοσδήποτε από τους ανώτερους υπαλλήλους τους της Εταιρείας, διευθυντές ή αντιπροσώπους ή οποιοσδήποτε άλλος συμβαλλόμενος που συμμετέχει στη δημιουργία, την παραγωγή ή την παροχή του ιστότοπου/διαδικτυακού e-shop δε θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε αυτές, των άμεσων, έμμεσων, ειδικών ή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν είτε στη σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε διαφορετικά.

7. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους
Οι σύνδεσμοι που παρέχονται στον ιστότοπο, το διαδικτυακό e-shop καθώς και η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους έξω από τον έλεγχο της First Help Training & Surviving. Τέτοιοι σύνδεσμοι παρέχονται επειδή μπορούν να είναι ενδιαφέροντες για εσάς ή να σας επιτρέπουν την πρόσβαση σε συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Η First Help Training & Surviving δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή αλλαγές στο περιεχόμενο σε αυτούς τους ιστότοπους. Επομένως έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και πρέπει να σημειώσετε ότι σε αυτούς τους άλλους ιστότοπους μπορεί να γίνεται χρήση cookies, συλλογή στοιχείων ή να ζητούνται προσωπικά δεδομένα, και, κατά συνέπεια, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης και απόρρητου αυτών των ιστότοπων πριν τη χρησιμοποίησή τους.

8. Κακή χρήση του ιστότοπου/διαδικτυακού e-shop/πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου, του διαδικτυακού e-shop καθώς της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης για την τοποθέτηση ή διαβίβαση οποιουδήποτε υλικού που είναι ή μπορεί να είναι απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό, αδιάκριτο, άσεμνο, πορνογραφικό, καταχρηστικό, παράνομο ή οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούταν ποινικό αδίκημα, να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή που μπορεί ειδάλλως να προκαλέσει την αστική ευθύνη ή να παραβιάσει οποιοδήποτε νόμο. Απαγορεύεται επίσης η χρήση του ιστότοπου για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

9. Χρήση από παιδιά
Εάν είστε ηλικίας κάτω από 16, πρέπει να ζητήσετε την άδεια ενός γονέα ή ενός κηδεμόνα πριν:
  • Καταχωρήσετε παραγγελία.
  • Στείλετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ιστότοπο, ή μας ζητήσετε να σας ταχυδρομήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οτιδήποτε.
  • Μας στείλετε οποιεσδήποτε πληροφορίες.
  • Συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε διαγωνισμό ή παιχνίδι που ζητά πληροφορίες για εσάς ή προσφέρει δώρα. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό e-shop και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει την άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα για να το κάνετε.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται, δια του παρόντος, στη μη αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων γίνει άκυρο, το γεγονός αυτό δεν έχει επιπτώσεις στην ισχύ των υπόλοιπων όρων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1. Εισαγωγή

Πολιτική απορρήτου
Η ασφάλεια των στοιχείων που μας παρέχετε, ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας και να λαμβάνετε νέα μας, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε να διαχειριζόμαστε τα στοιχεία αυτά με ασφάλεια και σεβασμό προς τους πελάτες μας.

Με αφορμή τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από 25 Μαΐου 2018, θα θέλαμε να λάβετε υπόψιν σας τα παρακάτω:

• Συλλογή δεδομένων
Συλλέγουμε τα δεδομένα σας με ιδιαίτερη προσοχή, από την ημέρα της εγγραφής σας στο διαδικτυακό μας e-shop, την δήλωση συμμετοχής σε πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ή την εγγραφή στο newsletter μας. Λαμβάνουμε επίσης υπόψιν κάθε τροποποίησή τους από μέρους σας.

• Επεξεργασία δεδομένων
Στο πλαίσιο της ορθής λειτουργίας της First Help Training & Surviving επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, μόνο για τις απαραίτητες εργασίες μας, όπως η κατοχύρωση της συμμετοχής σας και η προσαρμογή των υπηρεσιών και προσφορών μας, με βάση τις ανάγκες σας.

• Χρόνος διατήρησης δεδομένων
Τα δεδομένα διατηρούνται στην εταιρεία μας για όσο χρόνο παραμένει ενεργός ο λογαριασμός σας ή μέχρι να προβείτε σε κάποια απενεργοποίησή του.

• Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
Υπεύθυνο της επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται αποτελεί η First Help Training & Surviving, η οποία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας, με σκοπό τα στοιχεία σας να είναι πάντα ασφαλή. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και από τυχόν τρίτους συνεργάτες της εταιρείας μας, προκειμένου να σας παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης.

• Δικαιώματα πελατών
Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να τροποποιείτε τα δεδομένα σας, να αιτηθείτε αντίγραφο αυτών που διατηρούνται στα αρχεία μας, ή να ζητήσετε να μην λαμβάνετε πλέον επικοινωνία από εμάς (unsubscribe).

2. Αποθήκευση δεδομένων και ασφάλεια

Τα δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας, των συνεργαζόμενων εταιρειών αυτής ή άλλων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης στους πελάτες της. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή όσο απαιτείται από το νόμο.

Τα δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας, των συνεργαζόμενων εταιρειών αυτής ή άλλων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης στους πελάτες της. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή όσο απαιτείται από το νόμο.

Αυτές οι πληροφορίες θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με την Οδηγία 2016/679 (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που ψηφίστηκαν ακολούθως με την Οδηγία.

3. Η συγκατάθεσή σας

Με την υποβολή των στοιχείων σας, συγκατατίθεστε με τη χρήση εκείνων των πληροφοριών όπως καθορίζεται σε αυτήν την πολιτική. Εάν αλλάξουμε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα ανακοινώσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα, και θα τοποθετήσουμε τις ειδοποιήσεις σε άλλες σελίδες του ιστότοπου/διαδικτυακού e-shop έτσι, ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι η συνεχής χρήση της υπηρεσίας δηλώνει ότι συμφωνείτε με οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές.

4. Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί “cookies”, που είναι μικρές ποσότητες πληροφοριών που αποθηκεύουμε στον υπολογιστή σας. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές (browsers) Διαδικτύου μπορούν να ρυθμιστούν για να σας ειδοποιούν όταν λαμβάνετε ένα “cookie” (γεγονός που σας επιτρέπει να αποφασίσετε εάν πρέπει ή όχι να το δεχτείτε) ή για να απορρίψετε όλα τα “cookies”. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα “cookies” από τον ιστότοπο αυτό, ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εσάς.

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει τον browser σας για να την απόρριψη των “cookies”, το σύστημά μας θα διανείμει τα “cookies” στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε αυτό τον ιστότοπο. Τα “cookies” σας διευκολύνουν να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο κατά τη διάρκεια των μελλοντικών επισκέψεων σας, παραδείγματος χάριν, μειώνοντας το πλήθος των στοιχείων που πρέπει να εισαχθούν, εάν μας τα έχετε δώσει προηγουμένως. Μας επιτρέπουν επίσης να ελέγξουμε τη χρήση του ιστότοπου και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό του για εσάς.

5. Ανήλικοι

Οι ανήλικοι δεν πρέπει να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς γονική συγκατάθεση.

6. Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους

Οι σύνδεσμοι που παρέχονται στον ιστότοπο/διαδικτυακό μας e-shop μπορούν να σας οδηγήσουν σε πρόσβαση σε ιστότοπους έξω από τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Εταιρεία, δεν θα μεταφερθούν σε άλλους ιστότοπους επιλέγοντας τους συνδέσμους. Τέτοιοι σύνδεσμοι παρέχονται επειδή μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να σας επιτρέψουν να έχετε πρόσβαση σε συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο που αυτοί οι ιστότοποι χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα.

7. Επικοινωνία

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τις πληροφορίες που φυλάσσονται για εσάς και μπορείτε να μας ζητήσετε να κάνετε οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές για να εξασφαλίσετε ότι είναι ακριβείς και πρόσφατα ενημερωμένες. Εάν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά. </>
prloader icon
cart side close
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
Υπάρχουν  0 στοιχείο(α)  στο καλάθι σας.
Το καλάθι σας δεν έχει επιλεγμένα προϊόντα