ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ
Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια για Παιδί & Βρέφος

Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια για Παιδί & Βρέφος

info icon
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
close icon
Ο χρόνος μελέτης που απαιτείται να αφιερώσετε για το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι όσος και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Μέσα στον εκτιμώμενο χρόνο καλείστε να ολοκληρώσετε και όλες σας τις ασκήσεις για να λάβετε το πτυχίο σας. Θα έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό και τις ασκήσεις παραπάνω χρόνο όσο είναι η διάρκεια πρόσβασης. Μετά την ολοκλήρωση του παρόντος χρονικού διαστήματος κλείνει η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και στις ασκήσεις.
calendar icon
15 ημέρες
clock icon
3 ώρες
40 €
Αγορά

Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους.

Που απευθύνεται

Στο γενικότερο πληθυσμό όπως γονείς, δασκάλους, στελέχη παιδικών κατασκηνώσεων και παιδικών σταθμών αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ως η ελάχιστη γνώση αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών για παιδιά και βρέφη.

Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές ενότητες, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους, ενώ ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η εκμάθηση της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Ενότητες

 • Πλάνο Εκτάκτου Ανάγκης
 • Κλήση Έκτακτης Ανάγκης
 • Φυσιολογία Παιδιού & Βρέφους
 • Τραυματισμός σπονδυλικής στήλης
 • Κρίσεις με σπασμούς
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Τραυματισμοί καταβύθισης
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Σωματική καταπληξία
 • Πνιγμονή παιδιού
 • Πνιγμονή βρέφους
 • Θέση Ανάνηψης
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής παιδιού
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής βρέφους


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται και με πιστοποίηση Global Cert. Δείτε εδώ αναλυτικά

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι βασισμένα

ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ